Piscina inteligenta
pentru
curti mici,piscina curte mica

Piscina inteligenta pentru curti mici


Bucuresti,
EN / RO

0786 478 993

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Protecția datelor este importantă pentru noi

Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor ("RGPD").
Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru smighty.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este Wanted Web Development S.R.L. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Wanted Web Development S.R.L respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Wanted Web Development S.R.L în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.
Deoarece dorim să protejăm cu cea mai mare eficiență datele dumneavoastră cu caracter personal, am actualizat politica noastră de confidențialitate în conformitate cu cerințele RGPD, disponibilă aici. 
Puteți găsi, de asemenea, informații importante privind drepturile de care beneficiați, inclusiv dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea, de a solicita restricționarea prelucrării, de retragere a consimțământului, de obiecție, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv stabilirea de profiluri, portabilitatea datelor și dreptul de a prezenta reclamații la autoritățile de protecție a datelor.

Politica de confidențialitate web
Ca parte a responsabilității sale sociale, Wanted Web Development S.R.L se angajează să respecte toate normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“RGPD”) și depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este Wanted Web Development S.R.L. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Wanted Web Development S.R.L respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Wanted Web Development S.R.L în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

1. Cine suntem
Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic
Operatorul de date este Wanted Web Development S.R.L („WANTED” sau „Compania”).
Sediu principal:
Tel.:
E-mail:
Cod Fiscal: RO25562730
Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J40/5897/2009

2. Exonerare de răspundere
WANTED ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile conținute în prezentul site web sunt corecte și complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintenționate sau accidentale pe care le regretăm. WANTED nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web smighty.ro
Pentru protejarea informațiilor dumneavoastră personale, WANTED utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisiuni coordonate prin acest site. Cu toate acestea, WANTED nu declară sau garantează că funcțiile sau serviciile prezentate pe site-ul smighty.ro vor fi neîntrerupte sau libere de erori, din motive care exced controlului exercitat de WANTED, că defecțiunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul WANTED pe care se află acesta sunt libere de viruși sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, WANTED nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din funcționarea sau nefuncționarea site-ului smighty.ro sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate.
Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru smighty.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi WANTED nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.
WANTEDîși rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. Toate deciziile adoptate pe baza informațiilor publicate pe site-ul web al WANTED sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator. WANTED nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informațiilor publicate pe site-ul web al WANTED .

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate și în ce scopuri
În procesul de operare a prezentului site web, Compania colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail) sau indirect (ex. adresă IP). Vom prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri, conform motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

3.1. Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie
Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informații tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.
Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experiență de navigare, dar și în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi conținut adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.
Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web și scopurile în care sunt utilizate acestea, dar și privind posibilitățile de a controla și/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.

3.2. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamații
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență pentru a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, astfel cum se descrie mai jos.

3.3. Sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților și feedback din partea clienților
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la studiile de evaluare a satisfacției clienților sau atunci când furnizați feedback privind serviciile noastre. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimțământul dumneavoastră, având în vedere și interesul nostru legitim de a înțelege nevoile și așteptările clienților privind produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dumneavoastră să ne oferiți date cu caracter personal (nume și prenume, informații despre preferințe și principalul motiv in alegerea companiei, sau alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispoziție pentru sondajele sau studiile respective.

Proces decizional automat și stabilirea automată a profilului
Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

3.4 Documente transmise prin posta electronica sau prin intermediul altor aplicatii de comunicare online
In vederea intocmirii contractelor, sunt solicitate copii ale actelor necesare intocmirii acestora, prin Whatsapp la numarul de telefon +407......   +407.... sau la una din adresele companiei office@treehouse.ro respectiv ...... Accesul la aceste informatii este restrictionat si se face numai de anumite persoane din cadrul companiei. Ele nu sunt instrainate catre alte companii sau persoane si pot fi sterse la cererea clientului.

4. Cui comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori.
Unii dintre aceștia sunt operatori individuali de date, precum Google. Alți contractori sunt terți care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuții sau în relațiile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întreținere, financiare sau de audit.
Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi: (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către companii din grupul WANTED, care se supun instrucțiunilor furnizate de companie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele:
a) În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să poată oferi servicii de întreținere a site-ului nostru;
b) Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centre telefonice;
c) Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață / servicii de asistență pentru clienți.

5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene ("UE") sau din Spațiul Economic European ("SEE").
Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerințele prevăzute de RGPD.
Dacă WANTED transmite informațiile dvs. către o țară din afara SEE, ne vom asigura că informațiile dvs. sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).
În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.
În conformitate cu cerințele legale, datele cu caracter personal sunt transferate numai în cazul în care Comisia Europeană a adoptat o decizie de adecvare pentru țara terță, dacă au fost convenite garanții adecvate (de exemplu, clauzele contractuale standard UE- sistemul de protecție a datelor UE-SUA), regulile corporative obligatorii sunt puse în aplicare în conformitate cu art. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor sau există o derogare pentru situații specifice în conformitate cu art. 49 din regulamentul general privind protecția datelor (de exemplu, pentru că ați consimțit în mod explicit transferul propus, după ce a fost informat despre posibilele riscuri de astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a garanțiilor adecvate).

6. Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate. Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine WANTED în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor legale, datele vor fi șterse. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

7. Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani
Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani. Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este interzisă pentru copiii sub această vârstă fără consimțământul părinților/tutorilor legali. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus.

8. Securitatea prelucrării datelor
Compania vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal.
Pentru protecția datelor dumneavoastră, WANTED a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
9. Drepturile persoanelor vizate (art. 15-21 RGPD)
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
a. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;
b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informației oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;
c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră în scopurile de mai sus, dar dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
e. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;
f. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
h. Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.
Pentru a exercita aceste drepturi sau a adresa orice întrebare privind aceste subiecte, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact enumerate mai jos:
Responsabil date cu caracter personal al WANTED
E-mail: protectiadatelor@treehouse.ro
și să ne furnizați confirmarea identității dumneavoastră, de exemplu, prin trimiterea unei copii electronice a cardului dumneavoastră de identitate/pasaportului/carnetului de conducere.
Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului.
10. Modificarea prezentei politici de confidențialitate
Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici și vă va informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ați comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.
Ultima actualizare 06.08.2018

Colectarea de date cu caracter personal
Suplimentar fata de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul smighty.ro implica: efectuarea de rezervari on-line pe site-ul smighty.ro.

Astfel este necesara furnizarea informatiilor solicitate si marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal, pentru a va putea oferi informatii corecte cu privire la perioada de rezervare, preturi, oferte disponibile si pentru a va rezerva pachetul ales.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul smighty.ro in urmatoarele scopuri:
- asigurarea rezervarii pentru perioada dorita si pachetul de servicii solicitate de dumneavoastra;
- facturarii serviciilor comandate de dumneavoastra;

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele institutiilor abilitate.


Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime:
WANTEDpoate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri:
- realizarii de rapoarte / analize in vederea imbunatatirii serviciilor;
- realizarii de informari in scopuri proprii cu scop de imbunatatire a serviciilor;
- publicarii, promovarii, ofertarii serviciilor oferite de WANTED;

Utilizarea cookie-urilor:
Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur si simplu "cookie" ) sunt fisiere sau informatii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastra sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci cand accesati Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si nu poate accesa informatiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Mentionam ca aceasta tehnologie nu contine programe software, virusi sau spyware.

Utilizam cookie-urile pentru a face site-ul smighty.ro mai usor de utilizat si pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele si necesitatile dumneavoastra. Cookie-urile sunt utilizate si pentru a mari viteza viitoarelor dumneavoastra activitati si experiente pe site-ul nostru. Acestea se refera la preferintele dvs. in materie de confidentialitate online sau publicitate relevanta. De asemenea utilizam cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit sa intelegem cum utilizeaza oamenii site-ul smighty.ro si pentru a ne ajuta sa imbunatatim structura si continutul lui, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.


Cum pot sa controlez sau sa sterg cookie-urile?
Majoritatea browserelor de Internet sunt setate initial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteti modifica setarile pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat in momentul cand sunt trimise cookie-uri catre calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil (smartphone, tableta).

In cazul in care anulati cookie-urile pe care le utilizam, nu veti mai primi informatii personalizate atunci cand vizitati site-ul smighty.ro.

Daca utilizati mai multe dispozitive pentru a vizualiza si a accesa site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui sa va asigurati ca fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel incat sa corespunda preferintelor dumneavoastra de cookie.

Mai jos aveţi cateva link-uri, care va explică cum puteti schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului. Pentru mai multe detalii puteti folosi si optiunea "ajutor" a browserului dumneavoastra.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Pentru a imbunatati experienta utilizatorilor sai, acest website foloseste tehnologia Google Analytics de profilare anonima a traficului web. In acest fel vom putea imbunatati serviciile noastre. Sistemul este 100% anonim si nu contine nici o informatie care va poate identifica personal. Aflati mai multe despre cum functioneaza Google Analytics, utilizarea de cookies, drepturile si posibilitatile dvs. la acest link.

Daca vom considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam. Daca aveti intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail: office@treehouse.ro.

Va multumim ca folositi serviciile smighty.ro. Va asiguram ca vom incerca sa va oferim intotdeauna cele mai bune servicii.

Contacteaza-ne

smighty

WANTED WEB DEVELOPMENT SRL
Sediul in Bucursti str Cornisei 33
J40/5897/32009 Ro 25562730
Banca Transilvania Agentia Voluntari
Cont: RO67BTRL04901202P48039XX
Telefon: 0786 478 993

Smighty piscine, producator de piscine supraterane, piscine pentru curti mici. Solutie inteligenta pentru inot la tine acasa. Instalare piscine in zona Bucuresti. Vindem piscine la pret avantajos. Cauti o piscina cu un design modern? Piscina smighty este solutia potrivita.
Inchide